Kontos Gyro Bread 6″

Brand Name: Kontos Products
Description: 24x10x24oz