Kontos Gyro Bread 7″

Brand Name: Kontos Products
Description: 12x10x28oz